– Όχι, δεν μπορεί -και δεν αξίζει- να γίνει οποιοσδήποτε συνδρομητής! Παίκτης που θέλει να γίνει πλούσιος σε ένα σαββατοκύριακο και ζητάει αποκλειστικά τον τζόγο, δε θα του φανεί χρήσιμο ένα σύστημα προγνωστικών το οποίο χρησιμοποιεί κατά βάση Μαθηματική λογική και Στατιστικά δεδομένα!

Εδώ, οι αριθμοί της Στατιστικής ανάλυσης πρέπει να συνδυαστούν με την προσωπική έμπνευση όσους βλέπουν το Στοίχημα τόσο ως πηγή κέρδους άλλα και ως διασκέδαση και ψυχαγωγία