30 € / μήνα
BASIC
Basic Συνδρομή στο AutoBet|analysis. Η συνδρομή περιλαμβάνει χρήση στο AutoBet|analysis και τουλάχιστον 15 μονές επιλογές !!!
60 € / μήνα
Advanced

Advanced Συνδρομή για σοβαρούς παίκτες. Η συνδρομή περιλαμβάνει χρήση στο AutoBet|analysis και τουλάχιστον 30 μονές επιλογές !!!

150 € / μήνα
Premium

Premium για τους επαγγελματίες παίκτες. Η συνδρομή περιλαμβάνει χρήση στο AutoBet|analysis και τουλάχιστον 50 μονές επιλογές !!!

Τρεις (3) ημέρες  χρήση σε όλα τα πρωταθλήματα

10 €

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή μας βλέποντας όλες τις αναλύσεις για 3 ημέρες από την ενεργοποίησή.

Μια (1) ημέρα  χρήση
ενός  πρωταθλήματος

5 €

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή μας βλέποντας την ανάλυση του πρωταθλήματος που σας ενδειαφέρει για 1 ημέρα από την ενεργοποίησή.