–           ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Στην ιστοσελίδα Βetseir.com δεν πραγματοποιούνται στοιχήματα, παρά αυτή αποτελεί έναν χώρο ενημερωτικό ο οποίος είναι αποκλειστικά συμβουλευτικού, πληροφοριακού, ειδησεογραφικού χαρακτήρα και αφορά την παροχή πληροφοριών, επισημάνσεων και ειδήσεων απευθυνόμενων προς τους συνδρομητές της, σχετικά με την ενημέρωση τους για θέματα που αφορούν την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε στοίχημα προκαθορισμένης ή όχι απόδοσης που διεξάγεται βάση νόμιμων διαδικασιών και σε πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια ή σε γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή νομίμου στοιχήματος, πάντα με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οικονομικό κίνδυνο.
Επίσης παρέχει υπηρεσία στους χρήστες και συνδρομητές της δίνοντάς τους την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή AUTOBET | analysis η οποία βασίζεται σε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην βάση δεδομένων για όλα τα πρωταθλήματα και όλες της ομάδες ξεχωριστά!
Τα δεδομένα για τις τελευταίες 5 σεζόν + τρέχουσα σεζόν και τα αναλύει βάση στατιστικών δεδομένων και υπολογισμών πιθανοτήτων.
Σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ορθότητα των πληροφοριών της εφαρμογής παρά μόνο τα παρέχει ως πιθανότητες βάση στατιστικών στοιχείων.

–          ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση της ιστοσελίδας σε άτομα κάτω των 18 ετών.
Σε περίπτωση που ο ανήλικος επισκεφτεί και χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο κάθε κηδεμόνας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προστασία του ανήλικου τέκνου του και υποχρεούνται να μην τους επιτρέπουν την χρήση αυτών των υπηρεσιών..

Για τη εγγραφή σας στην ιστοσελίδα Betseir.com  υποχρεούστε να παρέχετε τα πλήρη και ακριβή προσωπικά στοιχεία σας, όπως σας ζητούνται  στην φόρμα εγγραφής.
Αυτά είναι Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Σε περίπτωση που θα δώσετε ανακριβείς ή μη τρέχουσες πληροφορίες, το Betseir έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να διαγράψει την εγγραφή σας επίσης διατηρεί το δικαίωμα να μην σας επιτρέψει μελλοντική χρήση των υπηρεσιών του.
Κατά την εγγραφής στις υπηρεσίες του Betseir.com χρησιμοποιείτε κατ επιλογή σας ένα password και ένα username για τον λογαριασμό σας.
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τα τηρήσετε απόρρητα και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας password ή/και user name.
Δεν  επιτρέπεται αυστηρά, σε καμία περίπτωση, η χρήση των προσωπικών σας password και username από τρίτους, που δεν φέρουν τα ακριβή στοιχεία της εγγραφής σας ως μέλος του Betseir.com.
Επίσης είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τηρήσετε απόρρητα τα κλειδιά πρόσβασης στην εφαρμογή AUTOBET | analysis τα οποία λαμβάνετε μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας τα οποία δεν επιτρέπετε αυστηρά η χρήση τους από τρίτους.

–          ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος προσφέρει υπηρεσίες πιθανολογικών αναλύσεων ποδοσφαιρικών αγώνων. Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών μόνον εφόσον αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης.
Είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους παρόντες όρους πριν την πρόσβασή του στον συγκεκριμένο  ιστότοπο ή την χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας.
Με την πρόσβαση του χρήστη στον παρόντα ιστότοπο ή με την χρήση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και τους ειδικούς κανόνες.
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με όλους τους όρους, όπως αυτοί περιγράφονται εν προκειμένω, τότε δεν του επιτρέπεται η πρόσβαση στους ιστότοπους ή η συμμετοχή σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Θα πρέπει δε να διακόψει αμέσως τις δραστηριότητές του στον συγκεκριμένο ιστότοπο εάν αποφασίσει ότι δεν αποδέχεται τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή στο μέλλον.

–          ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η betseir.com μπορεί να τροποποιεί κατά καιρούς τους παρόντες όρους αναρτώντας τους τροποποιημένους όρους στη σελίδα.
Ο χρήστης της σελίδας ευθύνεται για τον τακτικό έλεγχο τροποποίησης των όρων.
Κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση  θα ισχύει από την ημέρα ανάρτησης της.
Συνεχίζοντας τη χρήση της Διαδικτυακής Σελίδας, των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού που προσφέρει η betseir.com, ο χρήστης της σελίδας συναινεί να τηρεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις καθώς και τις πρόσφατες τροποποιήσεις.
Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί να τηρεί τις αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις της σελίδας, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ούτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτής.

–          ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ιστοσελίδα μέσα από το πρόγραμμα (εφαρμογή) AUTOBET | analysis παρέχει προγνωστικά αγώνων, αποκλειστικά  πιθανολογικού – εκτιμητικού χαρακτήρα και προσέγγισης, τα οποία δεν συνιστούν συμβουλή, σύσταση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε στοιχήματος ή οποιουδήποτε άλλου τυχερού παιχνιδιού.
Πάγια θέση της betseir.com, είναι πως δεν υπάρχει στατιστικό μοντέλο για το στοίχημα ή επιμέρους προγνωστικά, που να επιφέρουν απόλυτη επαλήθευση ή εφαρμογή.
Ως εκ τούτου, ο χρήστης έχει την εξ’ ολοκλήρου ευθύνη για τις επιλογές και αποφάσεις του, αναλαμβάνοντας εξίσου πλήρως την ευθύνη για τυχόν οικονομικό κίνδυνο ή ζημία από ενδεχόμενη συμμετοχή του σε στοιχήματα οποιασδήποτε μορφής και εκτάσεως.
Οι εκτιμήσεις – συμβουλές της betseir.com και μέσα από το πρόγραμμα (εφαρμογή AUTOBET | analysis) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως βέβαιες πληροφορίες, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή από την εκτέλεση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
Ως εκ τούτου, ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της με δική του βούληση και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη να επαληθεύσει ή όχι τις πληροφορίες που παρέχονται.
Η betseir.com δεν φέρει και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις αποφάσεις οποιουδήποτε χρήστη των υπηρεσιών περί της καθ’ οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχής αυτού σε δελτίο ή δελτία στοιχήματος ή στοιχημάτων οποιασδήποτε μορφής καθώς και τυχόν οικονομικούς κινδύνους συμμετοχής σε τέτοιο στοίχημα που αναλήφθηκε ή πρόκειται να αναληφθεί από οποιοδήποτε χρήστη των υπηρεσιών με βάση τις συμβουλές, επισημάνσεις, πληροφορίες, ειδήσεις, πιθανολογικές αναλύσεις, προγνωστικά και αποτελέσματα που παρέχονται ή προβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο από τις υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις όλως ενδεικτικώς νομικής, αστικής ή και ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε ζημία από επισκέπτες ή τρίτους από αιτία που έχουν σχέση με την λειτουργία και χρήση της εφαρμογής AutoBet | analysis και γενικότερα της ιστοσελίδας.
Το Betseir.com και τα συνεργαζόμενα με αυτό πρόσωπα δεν φέρουν και δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη ως προς οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες ζημίες τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης των υπηρεσιών εξαιτίας ανακρίβειας, σφάλματος, ελλείψεως ή παραλήψεως οποιασδήποτε πληροφορίας, συμβουλής ή προγνωστικού παρεχόμενου ή προβαλλόμενου στις υπηρεσίες του.

Η betseir.com δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων που δημοσιεύει – αναδημοσιεύει ή προωθεί.
Αποκλειστικός υπεύθυνος για την δημοσίευση, πληρότητα και αξιοπιστία είναι ο εκάστοτε αρθρογράφος.
Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς, η betseir.com όμως δεν φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστοχώρο χωρίς διακοπές.
Η betseir.com δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε προσωρινή διακοπή λειτουργίας λόγω τρίτων παραγόντων ή τυχόν τεχνικών προβλημάτων.
Περαιτέρω, η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση χρήστη σε κάποιο μέρος ή στο σύνολο της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και κρίση.
Η betseir.com δεν υποχρεούται και δεν εξετάζει την νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλει (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη.
Η betseir.com δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι servers μέσω των οποίων τα περιεχόμενά της τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών-χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Οποιαδήποτε ζημιά προέλθει εξ αιτίας των παραπάνω το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης-χρήστης.

–          ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι εκτιμήσεις της betseir.com με το πρόγραμμα AUTOBET | analysis αποτελούν πνευματικά της δικαιώματα και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στη betseir.com ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
Απαγορεύεται αυστηρώς η αντιγραφή, αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο αναμετάδοση, διανομή, αναδημοσίευση ή τροποποίηση ή μεταπώληση των εκτιμήσεων της betseir.com.
Επιτρέπεται μόνον εφόσον υπάρξει αποκλειστικώς και μόνον έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας.
Ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα εξωτερικών κόμβων με τους οποίους συνδέεται.
Επίσης, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επικοινωνία ή συναλλαγή του επισκέπτη με τους συγκεκριμένους κόμβους.
Σε κάθε περίπτωση η betseir.com δεν έχει την υποχρέωση να ελέγξει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή διαφημιστικών καταχωρήσεων.

–          ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο Betseir.com ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια και την προστασία του απορρήτου όλων των χρηστών και δεσμευόμαστε να μην προβούμε σε καμία δημοσίευση των προσωπικών σας στοιχείων, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής και τους παρόντες όρους.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας ,σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και την συμμόρφωση σας με τους όρους του περιεχομένου αυτού.