Τρεις (3) ημέρες  χρήση σε όλα τα πρωταθλήματα

10 €

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή μας βλέποντας όλες τις αναλύσεις για 3 ημέρες από την ενεργοποίησή.

Μια (1) ημέρα  χρήση
ενός  πρωταθλήματος

5 €

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή μας βλέποντας την ανάλυση του πρωταθλήματος που σας ενδειαφέρει για 1 ημέρα από την ενεργοποίησή.