Γεια σου είσαι συνδεδεμένος ως  σε ευχαριστούμε που είσαι στο .

Εδώ βλέπεις τον κωδικό πρόσβασης στην εφαρμογή BS AUTOSELEKT ο οποίος ισχύει για 30 ημέρες από την ενεργοποίηση της συνδρομής σου ο οποίος είναι: #########

Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της συνδρομής σας μπορείτε να την δείτε στην περιοχή  Ο Λογαριασμός μου στο μενού Συνδρομές !